sâmbătă, 30 iulie 2011

"Muzeu al naturii" rezervatia Codrii


"Muzeu al naturii" rezervatia Codrii 

            Muzeul "Muzeu al naturii " se afla in satul Lozova la 6 km                                                                distanta de Micleuseni . In incinta muzeuluisunt prezentate grupuri de mamifere, păsări, amfibii, reptile şi insecte într-un cadru cu vegetaţie ornamentală sezonieră. Fiecare anotimp este reprezentat de anumite mostre. În sectorul cu prezentarea unui peisaj de toamnă sunt expuşi mistreţi, veveriţe, jderi, păsări. În peisajul de iarnă e prezentată helgia, căpriorul şi multe păsări-oaspeţi de iarnă: sturzul, mugurarul, scatiul. Peisajul de primăvară–vară este recreat de marea varietate a păsărilor caracteristice acestor anotimpuri: cinteze, pitulici, silvii, codroşi, mierle şi sturzi.Sunt demonstrate şi particularităţile a 23 de cuiburi .In muzeul naturii sunt expuse mostre a cca 32 de specii de mamifere, ceea ce constituie peste 85% din efectivul lor întâlnit în rezervaţie.


0 comentarii:

Trimiteți un comentariu