vineri, 19 august 2011

Tinda raiului din inima codrilor

Tinda raiului din inima codrilor
          La poalele codrilor falnici, pe un loc linistit si pitoresc, unde izvoarele murmura enigmatic, in anul 1677 si-a inceput activitatea un nou locas sfint, purtind numele ocrotitoarei Moldovei – Preacuvioasa Parascheva. Fondatorul manastirii este considerat a fi boierul moldovean, serdarul Mihalcea Hancu.


            Aflată în inima codrilor, mănăstirea Hîncu constituie de-a lungul secolelor un irezistibil punct de atracţie pentru creştinii ortodocşi si turistii din Moldova si de peste hotare.În preajma mănăstirii sunt mai multe izvoare, unul dintre care este puternic mineralizat. Mănăstirea bucură şi în prezent ochii şi inima credincioşilor şi vizitatorilor. 
Mănăstirea este situată pe râul Cogâlnic, la 70 km de capitala republicii, într-o vale frumoasă înconjurată din toate părţile de păduri seculare. Fondată în anul 1677, mănăstirea încă din sec. XVII era una dintre cele mai bogate din centrul Moldovei. 

            Sfîntul locaş îi întîmpină cu dangăt de clopot, precum 330 de ani în urmă, cînd, conform legendei, a bătut primul clopot pentru prima monahie Parascheva, fata marelui stolnic Mihalcea Hîncu.
Sfîntul locaş îi întîmpină cu dragostea din inima ascultătoarelor, rasofoarelor, monahiilor, schimniţelor, a maicii stareţe Parascheva şi a Preasfinţitului Petru, episcop de Hîncu.
Sfîntul locaş îi întîmpină cu o mare de flori şi verdeaţă, cu ansamblu-i arhitectural executat în stil clasicist cu elemente populare, completat nu de mult cu un nou bloc de chilii, cu o nouă clădire a stăreţiei şi încununat cu încă neterminata catedrală “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”.
De ce anume la Hîncu creştinii vin neîncetat şi de neoprit după alinare şi întărire în credinţă? De atîta că încoace şi-au îndreptat paşii taţii, moşii şi strămoşii noştri? Sau de atîta că aici se află o părticică din moaştele Cuvioasei Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, al cărei hram îl poartă sfîntul locaş, o părticică din moaştele Sfîntului Tămăduitor de Boale Pantelimon ş. a.? Sau de atîta că aici zi şi noapte nu conteneşte rugăciunea?

 Dacă în 1884 mănăstirea adăpostea zece copii, la Casa Copilului “Preafericitul Iosif”, deschisă în 1995 la Chişinău, sînt educaţi în spirit creştin-ortodox 60 de copii de la trei pînă la 18 ani. Nu întîmplător anume aici în toamna anului trecut s-a desfăşurat Conferinţa Teologică Internaţională “Avortul necunoscut”. 

       După redeschidere, mănăstirea-legendă Hîncu capătă contururi reale – îşi înfrumuseţează ansamblul arhitectural, completîndu-l cu noi edificii, şi pune temeliile unei veritabile vieţi duhovniceşti.A devenit în scurt timp una dintre cele mai bine  amenajate  şi  vizitate  de  turişti comunitaţi monahale.Manastirea poate fi vizitata  zilnic bucurind si pina in prezent ochii si inima vizitatorilor.

Dar imaginile vorbesc de la sine:
 

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu