vineri, 19 august 2011

Rezervatia "Codrii"


Rezervatia "Codrii"

  Rezervaţie Silvică, organizată în 1971, în baza ocolului silvic Lozova, Străşeni. Suprafaţa totală a rezervaţiei este de 5177 ha. Are scopul de a prezerva pădurile de tipul celor din Europa Centrală. Este situată la o distanţă de 49 km de Chisinâu.
Relieful este accidentat şi puternic fragmentat, cu spaţii înguste ale suprafeţelor de cumpănă a apelor, pante repezi cu diversă expoziţie, altitudinea maximă atingând cota de 383 m. Gama tipurilor de soluri silvice este foarte variată. Un element caracteristic reliefului de aici sunt hârtoapele de mărimi considerabile, în care se formează un climat specific. Vegetaţia silvică este reprezentată de păduri foioase (de gorun, stejar şi fag) de tipul pădurilor central-europene, care se află la limita estică a arealului lor.
Pe dealurile mai înalte, în jurul pâraielor mici, cresc parcele nu prea mari de fag — arbore monumental, de origine europeană, aflat la limita estică a vastului său areal european. Odinioară, pădurile de fag ocupau suprafeţe întinse în partea centrală a Moldovei, în prezent se întâlnesc doar câteva mici parcele. Copacii au o înălţime de peste 30 m şi un diametru al tulpinii în medie de 80 cm. în cea mai mare parte masivele silvice sunt formate din păduri de stejar şi gorun, în amestec cu alte specii de arbori.
Covorul ierbos este format din peste 750 specii de plante. Sunt numeroase speciile de plante rare ocrotite de stat; pentru unele, specii relictare rezervaţia este unicul loc în spaţiul pruto-nistrean, unde ele mai pot fi văzute. Dintre speciile rare vom nominaliza: bumbăcăriţa, dalacul, mlâştiniţa, poroinicul, coroniştea, colţişorul, pana zburătorului, pintenul cocoşului, laleaua de pădure, mutulica, crinul de pădure, papucul doamnei, vonicerul pitic, şi multe altele.
Bogată este si fauna rezervaţiei, care este constituită din 34 specii de mamifere, peste 100 specii de păsări, 7 specii de amfibii, 6 specii reptile şi peste 8000 specii de insecte. Aici putem admira cerbul nobil, căprioara, mai rar pisica sălbatică, bursucul, jderul de pădure, nevăstuica. Dintre păsările ocrotite, întâlnim buha mare, acvila ţipătoare mare, ciuful de pădure, şorecarul, eretele, viesparul etc.
Rezervaţia „Codru” este un veritabil laborator ştiinţific, dar şi un tezaur naţional, ce păstrează un valoros genofond floristic şi faunistic.
Reteaua hidrografica a rezervatiei "Codrii" este prezentata de 3 afluenti ai raului Nistru, care isi iau inceputul pe teritoriul rezervatiei: Botna, Cogalnic si Bac


Natura de aici impresioneaza prin abundenta de forme si specii, unele dintre ele sunt rare sau pe cale de disparitie.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu